Софтуерно лицензионно споразумение

Общи условия за отстъпено право на ползване на софтуерния продукт „Виртуален офис мениджър”

 

 

 

 

Управител на Гейт.БГ
гр. Русе, 2020


    

ВОМ™ - Виртуален офис мениджър™ - ВОМ
Copyright © 2010-2020, Гейт.БГ - Всички права запазени.

 

Tag : лиценз