За Нас

С какво се занимаваме?

Нашите основни дейности и и направления са .......

IT Engineering

Комплексното проектиране и изграждане на специални системи, всички видове слаботокови системи, структурно окабеляване, доставка и инсталация на телефонни централи, пожароизвестителни системи, сигнално-охранителни системи, видеонаблюдение и контрол на достъпа, доставка на компютърни системи, сървъри и периферия, както и пълното проектиране и изграждане на компютърни лан и оптични мрежи.

ERP, CRM, BPM & CMS software

Разработка на уеб базиран софтуер за цялостно покритие на дейностите в малки и средни фирми! Модули за управление за складово стопанство, приходно-разходна система, система за управление на съдържанието, управление на проекти, система за задачи и календар, номенклатури, имейл маркетинг и др.

Техническа поддръжка и Сервиз

Поддръжка, профилактика, диагностика и ремонт на настолни и преносими компютри (лаптопи), печатаща и копирна техника, активно и пасивно мрежово оборудване, мрежи и периферия, приложен, базов, антивирусен и/или специализиран софтуер, техника в дома или офиса;

Нашия Екип