Нашата Мисия

Мисията ни е да предоставим на нашите клиенти обслужване "до ключ" - от избора и проектирането, през разработката и внедряването, до обучението и експлоатацията, на софтуерни и хардуерни системи.

Нашите инженери в едно с множеството сътрудници по специалности, формират млад и амбициозен екип от елитни специалисти в сферата на уеб програмирането, проектирането и реализацията на електрически и комуникационни инсталации, изграждане и експлоатация сървъри, рутери и бази данни.

Приориетно значение и акцент в нашата професионална дейност отдаваме на разработките на уеб базирани информационни системи за : управление на бизнес, онлайн и офлайн продажби, контакт с клиенти, счетоводна и складова отчетност, системи за организация на информацията и документооборота, реализация на всякакъв вид електронни уеб услуги, корпоративни уеб сайтове и системи по поръчка.

С годините лоялна и коректна работа сме успели да установим и поддържаме отлични взаимоотношения с множество партьори и доставчици на IT услуги и хардуер. Използвайки тези си контакти, работим успешно освен по собствените си разработки и като системен интегратор и мениджър на клиентски IT проекти.